NÁHRADNÍ TERMÍN - HADRY, KOSTI, KŮŽE

Náhradním termínem pro představení Hadry, kosti, kůže ze sezóny 2022/2023 je 5. prosinec 2023.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.