PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA

Od 22. listopadu jsou platné nové podmínky vstupu do divadla.

PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA
Vážení a milí diváci,
na základě nařízení vlády se od pondělí 22. listopadu mění podmínky k návštěvě kulturních a jiných společenských akcí.
Pokud tedy půjdete do divadla, musíte splňovat následující podmínky:
- předložit potvrzení o ukončeném očkování (zároveň od dokončeného očkování musí uplynout lhůta minimálně dvou týdnů)
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
- PCR testy mohou i nadále využívat jako doklad bezinfekčnosti mladí ve věku 12 - 18 let, či lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou
- lidé po první dávce vakcíny se musí prokázat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem
- děti do 12 let i nadále žádné potvrzení předkládat nemusí
Pokud tyto podmínky nesplňujete a máte zakoupené vstupenky, můžete je vrátit v místě nákupu nejpozději do dne konání představení.
Do divadla vstupujte pouze s nasazeným respirátorem nebo NANO rouškou.
Věříme, že i za těchto podmínek prožijete příjemné chvíle v hledišti našeho divadla.