Vincenz Pilz

V roce 2016 si připomíná Varnsdorf 200leté výročí narození slavného rodáka, sochaře Vincenze Pilze. Narodil se 14. listopadu 1816 ve Warnsdorfu a zemřel 26. dubna 1896 ve Vídni. Svým odhodláním a neuvěřitelnou pílí dobyl uměleckou Vídeň a jeho díla dodnes zdobí slavné paláce, zámky, kostely a další budovy a veřejná prostranství po celé Evropě a dokonce i v Americe. Přesto zůstává i po tak dlouhé době pro naši veřejnost téměř neobjeven. Proto chceme jeho jméno více zpopularizovat a co nejvíce připomenout, a to právě pomocí projektu 200 let Vincenze Pilze.

V rámci projektu se uskuteční tři významné akce pro veřejnost:

19. října 2016
V přednáškové aule Vyšší odborné školy a střední školy v Karlově ulici ve Varnsdorfu proběhne konferenční seminář s názvem Vincenz Pilz, na kterém vystoupí odborníci nejen z Čech, ale i z Německa a Rakouska. Z příspěvků jednotlivých účastníků bude publikován tištěný česko-německý sborník.

1. listopadu 2016
V budově Městské knihovny ve Varnsdorfu započne výstava s názvem Život a dílo Vincenze Pilze. K vidění zde bude až do poloviny ledna 2017.

14. listopadu 2016
V budově Městského divadla Varnsdorf bude slavnostně odhalen pomník Vincenzi Pilzovi. Jeho realizace se ujala sochařka Paulina Skavova.

Projekt 200 let Vincenze Pilze realizuje Městské divadlo Varnsdorf ve spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy. Finančně ho podpořil Euroregion Nisa z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, Město Varnsdorf.

Výstava Život a dílo Vincenze Pilze

11. 2016 - 11. 1. 2017 Městská knihovna Varnsdorf
1. 2. 2017 - 30. 3. 2017 Loreta Rumburk
5. 6. 2017 - 29. 9. 2017 zámek Krásné Březno
18. 10. 2017 - 31. 12. 2017 Sudetendeutsches Haus, München, Německo
2. 1. 2018 - 10. 3. 2018 Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland, Böblingen, Německo
12. 3. 2018 - 9. 5. 2018 Klementinum Praha
14. 5. 2018 - 31. 5. 2018 Městský úřad Varnsdorf
1. 12. - 31. 12. 2018 Krajská vědecká knihovna Liberec
5. 8. - 1. 9. 2019 Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
24. 9. - 3. 10. 2019 Městské divadlo Varnsdorf