OPEVNĚNÍ ČESKOSLOVENSKA 1938

06. 02. 2020 18:00 hodin

V malém sále divadla

beseda

S předválečným opevněním se setkáváme jak v pohraničí, tak na několika liniích ve vnitrozemí. Mnoho pevnůstek stojí také v Lužických horách. Přednáška Iva Vondrovského s promítáním objasní souvislosti, spojené s jejich výstavbou a užitím.

Pořádá KPMV.

Vstupné: 20 Kč, členové KPMV zdarma