Vybavení Městského divadla Varnsdorf

Projekt Vybavení Městského divadla Varnsdorf byl zaměřen na pořízení zlepšení prostředí a úrovně technického vybavení varnsdorfského divadla. Výsledkem projektu je významné zkvalitnění technického zázemí pro pořádání kulturních a spolkových ve městě pro širokou veřejnost.

Název projektu: Vybavení Městského divadla Varnsdorf

 

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever