Rozpočet

VÝHLED ROZPOČTU 2022-2024

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023
Rozpočet 2022 Výhled 2023 Výhled 2024
Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 2 572 486 0 2 572 486 2 800 000 2 800 000 3 000 000 0 3 000 000
ONIV náklady 12 228 0 12 228 16 000 0 16 000 18 000 0 18 000
FKSP 36 530 0 36 530 40 000 40 000 45 000 0 45 000
Nákup materiálu 668 000 500 668 500 750 000 550 750 550 800  000 600 800 600
Nákup vody,paliv,energií 885 000 3 480 888 480 950 000 4 500 954 500 1 000 000 5 000 1 005 000
Nákup služeb 4 277 240 0 4 277 240 4 400 000 0 4 400 000 4 500 000 0 4 500 000
Ostatní náklady 73 000 0 73 000 80 000 0 80 000 90 000 0 90 000
Odpisy 198 734 20 198 754 200 000 20 200 020 200 000 20 200 020
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 9 094 418 4 000 9 098 418 9 236 000 5 070 9 241 070 9 653 000 5 620 9 658 620
Příjmy za poskytování služeb 2 130 484 0 2 130 484 2 300 000 0 2 300 000 2 500 000 0 2 500 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 50 000 10 000 60 000 52 000 12 000 64 000 54 000 14 000 68 000
Ostatní příjmy 0 00 6 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 6 542 734 0 6 542 734 6 884 000 0 6 884 000 7 099 000 0 7 099 000
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 371 200 0 371 200 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 9 094 418 10 000 9 104 418 9 236 000 12 000 9 248 000 9 653 000 14 000 9 667 000
Hospodářský výsledek 0 6 000 6 000 0 6 930 6 930 0 8 380 8 380

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 24. 11. 2021
Schváleno Zastupitelstvem města z titulu funkce zřizovatele 2. 12. 2021, usnesení č. 606/2021/34

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
ROZPOČET NA ROK 2022
Hlavní činnost Hospodářská Celkem
dotace
SR
účel. dot.
Kraj
dotace
zřizov.
dotace
ostatní
(doplňková) činnost
Osobní náklady 0 0 2 572 486 0 0 2 572 486
ONIV náklady 0 0 12 228 0 0 12 228
FKSP 0 0 36 530 0 0 36 530
Nákup materiálu 371 200 0 154 000 142 800 500 668 500
Nákup vody, paliv, energií 0 0 885 000 0 3 480 888 480
Nákup služeb 0 0 3 477 240 800 000 0 4 277 240
Ostatní náklady 0 0 73 000 0 0 73 000
Odpisy 0 0 198 734 0 20 198 754
Investice 0 0 0 371 200 0 371 200
Náklady celkem 371 200 0 7 409 218 1 314 000 4 000 9 098 418
Příjmy za poskytování služeb 0 0 2 080 000 50 000 0 2 130 484
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 50 000 0 10 000 60 000
Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 371 200 0 5 278 734 892 800 0 6 542 734
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 371 200 0 0 371 200
Výnosy celkem 371 200 0 7 409 218 1 314 000 10 000 9 104 418
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 6 000 6 000

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 24. 11. 2021
Schváleno Zastupitelstvem města z titulu funkce zřizovatele 2. 12. 2021, usnesení č. 606/2021/33 v předloženém znění.