PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKALOVDRAHÁ LEGRACEŠTÍSKO A POUPĚNKA - JEDEME NA VÝLETMINDGAME -LÍBEZNÉ VYHLÍDKYČESKÝ HONZAMICHAL DAVID S KAPELOU ANEB MEJDAN ROKU NA ZIMÁKU

PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA

13.1. 2019 v 15:00

vstupenky on line

LOV

23.1. 2019 v 19:00

vstupenky on line

DRAHÁ LEGRACE

29.1. 2019 v 19:00

vstupenky on line

ŠTÍSKO A POUPĚNKA - JEDEME NA VÝLET

3.2. 2019 v 15:00

vstupenky on line

MINDGAME -LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

12.2. 2019 v 19:00

vstupenky on line

ČESKÝ HONZA

5.2. 2019 v 09:30 , 14:00

vstupenky on line

MICHAL DAVID S KAPELOU ANEB MEJDAN ROKU NA ZIMÁKU

4.4. 2019 v 19:00

vstupenky on line

RSS

Facebook

Rozpočet

VÝHLED ROZPOČTU 2018-2019

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
 VÝHLED ROZPOČTU 2018-2019
 
 Rozpočet 2017Výhled 2018Výhled 2019
  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 1 862 684 0 1 862 684 1 900 000 0 1 900 000 1 940 000 0 1 940 000
ONIV náklady 3 770 0 3 770 3 800 0 3 800 3 880 0 3 880
FKSP 26 913 0 26 913 27 455 0 27 455 28 033 0 28 033
Nákup materiálu 194 300 360 194 660 196 000 400 196 400 198 000 420 198 420
Nákup vody,paliv,energií 521 000 1 865 522 865 530 000 2 000 532 000 540 000 2 300 542 300
Nákup služeb 2 505 426 0 2 505 426 2 500 000 0 2 500 000 2 550 000 0 2 550 000
Ostatní náklady 41 300 0 41 300 41 400 0 41 400 41 500 0 41 500
Odpisy 234 494 20 234 514 236 000 35 236 035 236 000 35 236 035
Investice 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 5 479 887 2 245 5 482 132 5 434 655 2 435 5 437 090 5 537 413 2 755 5 540 168
Příjmy za poskytování služeb 1 202 000 20 000 1 222 000 1 300 000 25 000 1 325 000 1 325 000 27 000 1 352 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 50 000 2 561 52 561 51 000 2 600 53 600 51 500 2 700 54 200
Ostatní příjmy 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 4 117 565 0 4 117 565 4 058 490 0 4 058 490 4 133 968 0 4 133 968
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 5 459 571 22 561 5 482 132 5 409 490 27 600 5 437 090 5 510 468 29 700 5 540 168
Hospodářský výsledek -20 316 20 316 0 -25 165 25 165 0 -26 945 26 945 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 30. 3. 2017


Schváleno Radou města z titulu funkce zřizovatele, usnesení č. 115/2017/24.

 

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
ROZPOČET NA ROK 2017
 
 Hlavní činnostHospodářskáCelkem
 dotace
SR
účel. dot.
Kraj
dotace
zřizov.
dotace
ostatní
(doplňková) činnost
Osobní náklady 0 0 1 862 684 0 0 1 862 684
ONIV náklady 0 0 3 770 0 0 3 770
FKSP 0 0 26 913 0 0 26 913
Nákup materiálu 0 0 194 300 0 360 194 660
Nákup vody,paliv,energií 0 0 521 000 0 1 865 522 865
Nákup služeb  90 000 0 2 415 426 0 0 2 505 426
Ostatní náklady 0 0 41 300 0 0 41 300
Odpisy 0 0 234 494 0 20 234 514
Investice 0 0 90 000 0 0 90 000
Náklady celkem 90 000 0 5 389 887 0 2 245 5 482 132
Příjmy za poskytování služeb 0 0 1 202 000 0 20 000 1 222 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 50 000 0 2 561 52 561
Ostatní příjmy 0 0 6 0 0 6
Neinvestiční dotace 90 000 0 4 027 565 0 0 4 117 565
Zúčtování fondů  0 0 0 0 0 0
Investiční dotace   0 0 90 000 0 0 90 000
Výnosy celkem 90 000 0 5 369 571 0 22 561 5 482 132
Hospodářský výsledek 0 0 -20 316 0 20 316 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 30. 3. 2017


Shváleno Radou města z titulu funkce zřizovatele, usnesení č. 115/2017/23, v předloženém znění.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Kupte svým blízkým kulturní zážitek a pozvěte je do divadla. Nabízíme Vám dárkové poukázky ve vámi zvolené hodnotě na představení dle vlastního výběru. V našem repertoáru najdete inscenace pro všechny - od pohádek, přes komedie, koncerty až po klasická dramata. Poukázky zakoupíte v pokladně divadla.ŠTÍSKO A POUPĚNKA - JEDEME NA VÝLET

V úterý 6. listopadu byl zahájen předprodej vstupenek na představení pro děti Štísko a Poupěnka - Jedeme na výlet (3. únor od 15 hodin)ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE

V pondělí 17. prosince bude zahájen předprodej těchto titulů: Český Honza, Everywhen, Bianca Rose Trio, Marek Novotný & Epoque Quartet, Houpací koně a Elektroswing party.


Kalendář představení

<  >

Zasílání novinek


Náhodná fotografie

Podporují nás

TOS Varnsdorf

Autobusy Karlovy Vary

EU - Grand Reality

RETOS

UNIQA

Pivovar Kocour

NOVÁ SÍŤ

S radostí

Kruh přátel muzea Varnsdorf

Centrum Panorama Varnsdorf

Město Varnsdorf