Výstava ve foyeru divadla

Vernarův vesmír

Výstava fotografií a historických dokumentů Michela Melerski a Heidi Morgenstern.

Potrvá do 29. 6. 2019

-------

Stálá expozice regionálních výtvarníků

Galerie

Trvalá prezentační výstavka prací výtvarníků, jejichž tvorba je spjata s Varnsdorfem a přilehlým regionem.

Stálá expozice regionálních výtvarníků