Výstava ve foyeru divadla

Vít Mádr - Tichý svět

Od 1. prosince 2021 do 30. února 2022

Výstava fotografií


--------

Stálá expozice regionálních výtvarníků - Galerie

Trvalá prezentační výstavka prací výtvarníků, jejichž tvorba je spjata s Varnsdorfem a přilehlým regionem.

Stálá expozice regionálních výtvarníků