Výstava ve foyeru divadla

POMERANČOVÁ ODYSSEA - OD FANTAZIE K FORMĚ A FRÁZI

Výstava vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Hany Strejčkové „Tělo umělce a tvar objektu – od fantazie k formě a frázi“ podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v akademickém roce 2022/ 2023.


Koncept a projekt: Hana Strejčková
Foto a produkce: Tomáš Strejček
Grafická spolupráce: Martin Dohnal
Textová spolupráce: Filip Novák
Poděkování: Anna Šolcová

--------

Stálá expozice regionálních výtvarníků - Galerie

Trvalá prezentační výstavka prací výtvarníků, jejichž tvorba je spjata s Varnsdorfem a přilehlým regionem.

Stálá expozice regionálních výtvarníků